PRÁVNÍ SLUŽBY

 

Pronájem nemovitosti:

Naše realitní agentura AZ STUDENTPROGRAM® zajišťuje kompletní právní servis:

 • Rezervační smlouvy - pro zájemce o byt s časovým předstihem.
 • Nájemní/Podnájemní smlouvy - pro vlastníky bytů (pronajímatele/nájemce) i uživatele bytů (nájemce/podnájemce). Důsledná práce a dohled právního zástupce při vyhotovování smluv, které obsazenosti nemovitosti předcházejí, jsou nezbytné. Smlouvy je zapotřebí sjednotit a vyladit s podmínkami a požadavky stanov BD nebo společenstvím vlastníků bytových jednotek.
 • Předávací protokol - při převzetí nemovitosti i předání bytu. Tímto dokumentem je podložen každý jednotlivý nájem/podnájem.
 • Výpověď 
  • v některých nutných případech je v rámci právního servisu naší agentury zapotřebí sepsat výpověď z nájmu či podnájmu nebo dohodu o ukončení nájemního vztahu. V složitějších případech je nezbytné řešení uznání dluhu a splátkového kalendáře.
  • v nestandardních případech užívání nemovitosti naše agentura zajišťuje i sepsání výpovědi/ dohody o ukončení nájmu/podnájmu ze strany pronajímatele/nájemce i s Předávacím protokolem.

Prodej nemovitosti:

Naše realitní agentura AZ STUDENTPROGRAM  zajišťuje pro prodávající i kupující klientelu kompletní právní servis, který obsahuje sepsání veškerých potřebných smluv, a to:

 • Řešení předkupního práva ve vztahu k podílovému spoluvlastnictví
 • Sepis smlouvy o smlouvě budoucí (kupní, o převodu vlastnictví k bytové jednotce, převod členského podílu v bytovém družstvu)
 • Sepis smlouvy kupní, smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce, o převodu členského podílu
 • Sepis smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) ve vztahu k prodávaným nemovitým věcem
 • Kontrola zástavní smlouvy financující banky

 

Více info:

Mgr. Ing. Radovan Kavka

Mobil: +420 777 990 041

E-mail: ak.kavka@centrum.cz

Kontaktní formulář

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána.

Kontaktní adresa

České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II.
Biskupská 129/1
370 01 České Budějovice 1
tel.: 603 146 858
Email: info@studentprogram.cz
IČO: 67170161

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Seznamte se s celým zněním souhlasu se zpracováním osobních údajůspolečnosti Mgr. Helena Zahálková AZ STUDENTPROGRAM®.