PROFESNÍ KVALIFIKACE

AUTORIZOVANÁ OSOBA

K provádění zkoušky odborné způsobilosti pro obor „Realitní zprostředkovatel“ (kód profesní kvalifikace: 66-042-M) byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR udělena Mgr. Heleně Zahálkové potřebná autorizace (č.j.: MMR-36126/2019).

Jsem autorizovaná osoba (na základě rozhodnutí MMR ČR) oprávněná pořádat tyto zkoušky a vydávat osvědčení se státním znakem České republiky.

ZKOUŠKY

Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou osobou. Paragrafové znění připravovaného vládního zákona o realitním zprostředkování předpokládá doložení této zkoušky pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby zapsané na seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve smyslu zákona vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

Zkouška má písemnou část (test), ústní část a praktickou část (zkouška používání PC). Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

 • Účastníci, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.
  Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.
 • Absolvování tohoto semináře včetně úspěšného složení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti (obojí není podmínkou) podstatně zvýší vaši prestiž vůči klientům i obchodním partnerům.

KRITÉRIA

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1387-Realitni_zprostredkovatel
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1387-Realitni_zprostredkovatel/hodnotici-standard

TERMÍNY

5. 3. a 6. 3. 2020 – seminář
7. 3. 2020 – Zkoušky

19. 3. a 20. 3. 2020 – seminář
21. 3. 2020 – Zkoušky

9.4. a 10. 4. 2020 – seminář
11. 4. 2020 – Zkoušky

30. 4. a 1. 5. 2020 – seminář
2. 5. 2020 – Zkoušky

14. 5. a 15. 5. 2020 – seminář
16. 5. 2020 – Zkoušky

28. 5. a 29. 5. 2020 – seminář
30. 5. 2020 – Zkoušky

Jiné a další termíny po dohodě.

SEMINÁŘE

Pro praktikující realitní makléře, kteří si chtějí doplnit znalosti z oblasti obchodování s nemovitostmi, zkvalitnit své vzdělání a následně složit zkoušku odborné způsobilosti, nabízíme možnost absolvování dvoudenního realitního semináře, který může být součástí přípravy na zkoušku s cílem získat profesní kvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci pro obor „Realitní zprostředkovatel“.

 • Účastníci semináře budou přehlednou a srozumitelnou formou seznámeni se všemi znalostmi a požadavky, které nově zákon pro absolvování realitní zkoušky předepisuje.
 • Všechny informace budou prezentovány se zaměřením na skutečné praktické využití nejen pro zkoušku samotnou, ale především pro následnou praxi.
 • Přípravný realitní seminář vychází ze všech požadavků, které jsou k absolvování realitní zkoušky stanoveny kvalifikačním standardem pro získání osvědčení k poskytování realitního zprostředkování.

Témata všech lekcí zcela odpovídají předepsaným kritériím realitní zkoušky dle kvalifikačního standardu "Realitní zprostředkovatel".

Připravíme Vás na následnou zkoušku, zodpovíme Vaše dotazy, získáte jistotu ve své schopnosti a praktické dovednosti, které budou nezbytné při účinnosti nového realitního zákona o zprostředkování.

Zabývat se budeme především:

 • Práva a povinnosti související s činností obchodníka s realitami
 • Smlouvy v praxi obchodníka s realitami
 • Katastr nemovitostí v realitní praxi
 • Marketing při prodeji/pronájmu nemovitých věcí
 • Informační technologie v praxi obchodníka s realitami
 • Oceňování nemovitostí (odhad tržní hodnoty)
 • Financování nákupu nemovitostí
 • Postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje, nájmu, pronájmu nemovitých věcí
 • Orientace ve zprostředkovatelských procesech – komunikace se zákazníkem
 • Etika v činnosti obchodníka s realitami – Etický kodex CEPI
 • Základy stavebnictví související s činností obchodníka s realitami

Lektoři jsou zkušenými odborníky ve své profesi.

Každý má možnost vybrat si svou variantu. Seminář není povinný. Zkouška odborné způsobilosti, pokud nesplňujete daná profesní kritéria, ano. Lze vykonat v návaznosti obojí, nebo pouze zkoušku či seminář.

Účastníci semináře, kteří složí závěrečnou zkoušku, obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. od autorizované osoby (osvědčení se státním znakem České republiky).

Seminář je dvoudenní. Výuka probíhá zpravidla v časech 8,30 až 16,30 hod s hodinovou polední pauzou a kratšími přestávkami v průběhu dne. Účastníci semináře dostávají před jeho zahájením pozvánku a rozvrh s časovými údaji, názvy jednotlivých přednášek a jmény lektorů.

Čas jsou peníze. Ani o jedno Vás nechceme připravit v nadbytečné míře.

Cena semináře: 4.800 Kč
Zkouška profesní kvalifikace: 8.000 Kč
Seminář i zkouška jsou osvobozené od DPH.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!

MÍSTO

Místo konání zkoušek i seminářů:
České Budějovice, budova JINTES CB,
ul. U Výstaviště 1429,
České Budějovice 2, 370 05
nebo dle dohody.

KONTAKT

mobil: 603 146 858
E-mail: info@studentprogram.cz

PŘIHLÁŠKA

ke stažení zde

Kontaktní formulář

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána.

Kontaktní adresa

České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II.
Biskupská 129/1
370 01 České Budějovice 1
tel.: 603 146 858
Email: info@studentprogram.cz
IČO: 67170161

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Seznamte se s celým zněním souhlasu se zpracováním osobních údajůspolečnosti Mgr. Helena Zahálková AZ STUDENTPROGRAM®.

Vložte nabídku

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána.

Děkujeme za přeposlanou nabídku. Rádi se Vám budeme věnovat. V čase co nejkratším Vás budeme kontaktovat ohledně vyjednání dalšího postupu.

Pokud jste se rozhodli přeposlat nám všechny informace o své nabídce k pronájmu, bude námi vložena na internet k datu jejího přeposlání, nejpozději však do druhého dne.

V případě přeposlání fotografií Vaší nemovitosti Vás prosíme o jejich zaslání na
e-mailovou adresu: info@studentprogram.cz

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Seznamte se s celým zněním souhlasu se zpracováním osobních údajů společnosti Mgr. Helena Zahálková AZ STUDENTPROGRAM®.