Energetické štítky - PENB

 

Rozhodli jste se svou nemovitost nově pronajmout nebo prodat? Vztahuje se na vás nová platná povinnost, a to vyhotovení PENB (energetického štítku). Stejná povinnost se vztahuje ale i na ty z vás, kteří se chystáte stavět či významně rekonstruovat nebo i na některé majitele, kteří objekt „pouze“ vlastní. Podmínky upravuje zákon č. 406/2000 Sb.

 

JAK  TO  FUNGUJE  V PRAXI:

Pokud vlastníte svou nemovitost v osobním vlastnictví a nově ji pronajímáte, vyžádáte si PENB od společenství vlastníků jednotek (SVJ) a ten předložíte pak zprostředkovateli, který ho uvede v inzerci. Rovněž průkaz musíte jako vlastník předložit i zájemci o pronájem a předat mu ho nejpozději při podpisu nájemní smlouvy. Pokud průkaz ani na písemnou výzvu od SVJ neobdržíte, lze ho nahradit vyúčtováním využívaných energií (např. elektřina, voda, plyn, teplo) za poslední 3 roky. V inzerci se pak objeví energeticky nejhorší třída G.

U pronájmu družstevního bytu průkaz nepotřebujete, právně se zde nejedná o pronájem, ale podnájem. Celý dům však bude muset mít k určitému datu zpracovaný průkaz podle své velikosti. Poté si průkaz můžete vyžádat od družstva a ukazovat jej i při převodu či podnájmu.

 

Pokud se majitele povinnost zpracování průkazu zatím netýká, může se při novém pronájmu jednotlivé kanceláře či podlaží vykázat vyúčtování využívaných energií za poslední 3 roky, stejně jako u bytu.

 

Kolik za průkaz zaplatíte:

Cenově se připravte na částku v řádech tisíců až desetitisíců, podle velikosti budovy. U rodinného domu se bude jednat o částku od 4.000 Kč do cca 7.000 Kč v návaznosti na to, zda máte k dispozici stavební dokumentaci.

 

Kdo průkaz vyhotoví?

Energetičtí specialisté, kteří jsou oprávněni Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovat PENB .

Sankce:

Za nedodržení povinnosti zpracování průkazu hrozí pokuta od Státní energetické inspekce:

 1. a) u fyzických osob až do výše 100. 000 Kč
 2. b) u právnických osob až do výše 200.000 Kč

Platnost průkazu -  10 let od data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.

 

Kdy je povinnost vyhotovit PENB:

 • při výstavbě nové budovy(budovy nad 50 m2, kromě výjimek);
 • při větší změnědokončené budovy;
 • při prodeji budovy či její ucelené části(např. bytu);
 • při pronájmu budovy;
 • při pronájmu ucelené části budovyod 1. ledna 2016;
 • budovy užívané orgánem veřejné moci(termín splnění povinnosti je odstupňovaný podle velikosti podlahové plochy):

pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 do 1. července 2013;

pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 do 1. července 2015.

 • stávající užívané bytové a administrativní budovy(termín splnění povinnosti je odstupňovaný podle velikosti podlahové plochy):

pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015

pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017

pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019.

Tato povinnost se netýká komerčních objektů. Energeticky vztažnou plochou se rozumí součet všech vnějších podlahových ploch jednotlivých podlaží.

Kdy PENB u pronájmu NEPOTŘEBUJETE?

 • u budov s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • u chaty či chalupy, pokud se užívá jenom část roku
 • při pronájmu památek a objektů pro náboženské účely
 • u průmyslových a zemědělských budovy se spotřebou do 700 GJ

(např. u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven)

 

Proč byste měli mít zájem o zpracování průkazu energetické náročnosti budovy?

 • plánujete prodej či pronájem budovy?
 • zajímá vás, kolik můžete ušetřit na výdajích za paliva a energii?
 • sledujete a vyhodnocujete průběžně spotřebu paliv a energie?

 

Dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov jsou tyto požadavky následující:

 • všechny nové budovybudou muset být budovami s téměř nulovou spotřebou energie:

pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2018;

pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 do 1. ledna 2019;

pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 do 1. ledna 2020.

 • nové budovyužívané nebo vlastněné orgány veřejné moci budou muset být budovami s téměř nulovou spotřebou energie:

pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2016;

pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 do 1. ledna 2017;

pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 do 1. ledna 2018.

                                                 

Energetický audit

Energetický audit je specializovaný technický dokument, na jehož základě se provádí hodnocení veškerých energetických toků a efektivnosti využití energií a paliv v budově nebo v souboru budov.

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že

 1. budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,
 2. u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).

 

Energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c)

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW.

Kontaktní formulář

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána.

Kontaktní adresa

České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II.
Biskupská 129/1
370 01 České Budějovice 1
tel.: 603 146 858
Email: info@studentprogram.cz
IČO: 67170161

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Seznamte se s celým zněním souhlasu se zpracováním osobních údajůspolečnosti Mgr. Helena Zahálková AZ STUDENTPROGRAM®.

Vložte nabídku

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána.

Děkujeme za přeposlanou nabídku. Rádi se Vám budeme věnovat. V čase co nejkratším Vás budeme kontaktovat ohledně vyjednání dalšího postupu.

Pokud jste se rozhodli přeposlat nám všechny informace o své nabídce k pronájmu, bude námi vložena na internet k datu jejího přeposlání, nejpozději však do druhého dne.

V případě přeposlání fotografií Vaší nemovitosti Vás prosíme o jejich zaslání na
e-mailovou adresu: info@studentprogram.cz

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Seznamte se s celým zněním souhlasu se zpracováním osobních údajů společnosti Mgr. Helena Zahálková AZ STUDENTPROGRAM®.